Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nhà quảng cáo Search Ads 360 được liên kết với Campaign Manager, sản phẩm nào sẽ đặt múi giờ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nhà quảng cáo Search Ads 360 được liên kết với Campaign Manager, sản phẩm nào sẽ đặt múi giờ?

  • Display & Video 360
  • Search Ads 360
  • Mỗi sản phẩm sử dụng múi giờ riêng biệt
  • Trình quản lý chiến dịch (Campaign Manager)

Câu trả lời đúng là: Campaign Manager

Giải thích : Múi giờ của tài khoản Campaign Manager do đại diện của Dịch vụ Google Marketing Platform đặt khi nhà quảng cáo Campaign Manager của bạn được tạo. Bạn có thể xem múi giờ Campaign Manager trong phần cài đặt dành cho nhà quảng cáo Search Ads 360 của mình.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/2980229

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095