Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mary là giám đốc tiếp thị cho một chuỗi nhà hàng chay có chi nhánh trên toàn quốc. Cô muốn tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua hai kênh truyền thông tập trung vào hành vi cụ thể của khách hàng. Cô ấy có thể chọn hai kênh nào để đạt được mục tiêu mong muốn của mình? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mary là giám đốc tiếp thị cho một chuỗi nhà hàng chay có chi nhánh trên toàn quốc. Cô muốn tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua hai kênh truyền thông tập trung vào hành vi cụ thể của khách hàng. Cô ấy có thể chọn hai kênh nào để đạt được mục tiêu mong muốn của mình? (Chọn hai.)

  • E-mail
  • Đài
  • Tìm kiếm
  • Video
  • Hiển thị

Câu trả lời đúng là: VideoHiển thị

Giải thích: Mary có thể chọn Video và Hiển thị để đạt được mục tiêu mong muốn của mình là tập trung vào các hành vi cụ thể của đối tượng. Các kênh này đóng một vai trò duy nhất khi đề cập đến đối tượng trong các giai đoạn cụ thể của hành trình khách hàng. Các kênh hiển thị và video tập trung vào việc kể chuyện xung quanh thương hiệu và tập trung vào các thuộc tính của thương hiệu hoặc đề xuất giá trị sản phẩm.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095