Rule #1: Life is supposed to be fun!

Allen là giám đốc tiếp thị vừa tiếp nhận một chuỗi quảng cáo do nhóm sáng tạo gửi đến. Anh muốn sử dụng phương pháp kiểm tra A/B để tìm các quảng cáo mang lại kết quả tốt nhất trong chuỗi quảng cáo. Allen sẽ so sánh loại quảng cáo nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Allen là giám đốc tiếp thị vừa tiếp nhận một chuỗi quảng cáo do nhóm sáng tạo gửi đến. Anh muốn sử dụng phương pháp kiểm tra A/B để tìm các quảng cáo mang lại kết quả tốt nhất trong chuỗi quảng cáo. Allen sẽ so sánh loại quảng cáo nào?

  • Quảng cáo với các nhóm tiếp xúc, trên cùng một thông điệp và hướng đến cùng một đối tượng.
  • Quảng cáo với các nhóm không được phơi sáng, có cùng ngân sách và hướng đến cùng một đối tượng.
  • Quảng cáo với các nhóm không được phơi sáng, trên cùng một kênh và hướng đến cùng một đối tượng.
  • Quảng cáo được sử dụng theo những cách giống hệt nhau, trên cùng một kênh và hướng đến cùng một đối tượng.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo được sử dụng theo những cách giống hệt nhau, trên cùng một kênh và hướng đến cùng một đối tượng.

Giải thích: Để tìm quảng cáo trong chuỗi mang lại kết quả tốt nhất, hãy luôn kiểm tra A / B. Thử nghiệm A / B là khi bạn thử nghiệm hai cách khác nhau để thực hiện điều gì đó và so sánh kết quả. Allen nên so sánh các quảng cáo đó là:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095