Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mary được giao nhiệm vụ thiết kế chiến dịch quảng cáo cho công ty của mình. Đó là một cửa hàng và ứng dụng trực tuyến về thức ăn cho thú cưng. Cô đang tìm hiểu các phương án chiến dịch khác nhau. Cô có thể sử dụng những loại chiến dịch nào trong Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mary được giao nhiệm vụ thiết kế chiến dịch quảng cáo cho công ty của mình. Đó là một cửa hàng và ứng dụng trực tuyến về thức ăn cho thú cưng. Cô đang tìm hiểu các phương án chiến dịch khác nhau. Cô có thể sử dụng những loại chiến dịch nào trong Google Ads?

  • Tìm kiếm, Hiển thị, Video, Mua sắm và Ứng dụng
  • Xã hội, Hiển thị, Video, Mua sắm và Ứng dụng
  • Tìm kiếm, Hiển thị, Video, Ứng dụng và Truy cập
  • Tìm kiếm, Hiển thị, TV, Mua sắm và Ứng dụng

.

.

.

Mary được giao nhiệm vụ thiết kế chiến dịch quảng cáo cho ứng dụng và cửa hàng thức ăn cho thú cưng trực tuyến của công ty cô, đồng thời đang khám phá các tùy chọn chiến dịch khác nhau. Cô ấy có những loại chiến dịch nào trong Google Ads

Mary được giao nhiệm vụ thiết kế một chiến dịch quảng cáo cho công ty của cô ấy, một cửa hàng và ứng dụng thức ăn cho thú cưng trực tuyến và cô ấy đang khám phá các tùy chọn chiến dịch khác nhau. Cô ấy có những loại chiến dịch nào trong Google Ads

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095