Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ken nhận thấy Chiến dịch hiển thị của mình có mức độ thành công cao và muốn nâng cao hiệu quả lên cấp độ mới nhờ sự trợ giúp của Tiếp thị lại động. Tiếp thị lại động đem đến lợi ích cho anh ấy bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ken nhận thấy Chiến dịch hiển thị của mình có mức độ thành công cao và muốn nâng cao hiệu quả lên cấp độ mới nhờ sự trợ giúp của Tiếp thị lại động.
Tiếp thị lại động đem đến lợi ích cho anh ấy bằng cách nào?

  • Tiếp thị lại động sẽ tiếp cận đối tượng dựa trên lối sống, sở thích và đam mê của họ.
  • Tiếp thị lại động sẽ giúp anh ấy hiển thị sản phẩm mới cho khách truy cập trước đó đã xem, nhưng không mua sản phẩm do anh ấy bán.
  • Tiếp thị lại động sẽ kết nối với người dùng dựa trên hành vi của họ trong thị trường và mục đích mua hàng của họ.
  • Tiếp thị lại động sẽ hiển thị đúng sản phẩm cho khách hàng tiềm năng đã từng thấy chúng trên trang web của anh ấy trước đây.

.

.

.

Ken nhận thấy mức độ thành công cao từ các Chiến dịch hiển thị của mình và muốn nâng hiệu suất lên một cấp độ tiếp theo với sự trợ giúp của Tiếp thị lại động. Tiếp thị lại động có thể mang lại lợi ích cho anh ấy như thế nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095