Rule #1: Life is supposed to be fun!

Frank điều hành một doanh nghiệp lặn biển cung cấp các bài học và bán thiết bị lặn với bình dưỡng khí. Frank muốn tương tác với những người dùng đang nghiên cứu các bài học lặn với bình dưỡng khí. Frank nên chọn mục tiêu tiếp thị nào khi tạo Chiến dịch hiển thị của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Frank điều hành một doanh nghiệp lặn biển cung cấp các bài học và bán thiết bị lặn với bình dưỡng khí. Frank muốn tương tác với những người dùng đang nghiên cứu các bài học lặn với bình dưỡng khí.
Frank nên chọn mục tiêu tiếp thị nào khi tạo Chiến dịch hiển thị của mình?

  • Tăng doanh số
  • Ảnh hưởng đến cân nhắc
  • Thúc đẩy hành động
  • Tăng mức độ nhận biết

.

.

.

Frank điều hành một doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động lặn có bình khí, chuyên cung cấp các khóa học và bán thiết bị lặn có bình khí. Frank muốn thu hút những người dùng đang nghiên cứu các khóa học lặn có bình khí. Frank nên chọn mục tiêu tiếp thị nào khi tạo Chiến dịch hiển thị của mình?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095