Rule #1: Life is supposed to be fun!

Marie là một nhà tiếp thị và đang tìm cách thúc đẩy tối đa các hành động cụ thể của người dùng sau khi nhấp chuột. Cô ấy nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động nào để làm được điều này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Marie là một nhà tiếp thị và đang tìm cách thúc đẩy tối đa các hành động cụ thể của người dùng sau khi nhấp chuột. Cô ấy nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động nào để làm được điều này?

  • Đặt giá thầu tập trung vào việc chuyển đổi
  • Đặt giá thầu dựa vào mức độ nhận biết
  • Đặt giá thầu tập trung vào việc thúc đẩy người dùng cân nhắc
  • Đặt giá thầu tập trung vào việc giữ chân

Câu trả lời đúng là: Đặt giá thầu tập trung vào chuyển đổi

Nếu Marie đang cố gắng tối đa hóa các hành động cụ thể của người dùng sau khi nhấp chuột, cô ấy nên chọn đặt giá thầu tập trung vào Chuyển đổi.  Chiến lược đặt giá thầu tập trung vào chuyển đổi được chọn nếu bạn đang theo dõi các hành động sau khi nhấp chuột, định giá các chuyển đổi như nhau và muốn tối đa hóa số lượng chuyển đổi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095