Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn hiểu cách các nhấp chuột dẫn đến bán hàng trên trang web của mình. Bạn gọi một nhấp chuột dẫn đến bán hàng trên trang web của mình là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn hiểu cách các nhấp chuột dẫn đến bán hàng trên trang web của mình. Bạn gọi một nhấp chuột dẫn đến bán hàng trên trang web của mình là gì?

  • Ấn tượng
  • Tỷ lệ nhấp
  • Chuyển đổi
  • Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột

Câu trả lời đúng là: Chuyển đổi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095