Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào tự động mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn dựa trên lịch sử chuyển đổi của chiến dịch để giúp nhận được nhiều chuyển đổi nhất có thể cho các chiến dịch trên Mạng hiển thị?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào tự động mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn dựa trên lịch sử chuyển đổi của chiến dịch để giúp nhận được nhiều chuyển đổi nhất có thể cho các chiến dịch trên Mạng hiển thị?

  • Nhắm mục tiêu linh hoạt
  • Google Analytics
  • Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo
  • Công cụ lập kế hoạch hiển thị

Đáp án đúng là: Nhắm mục tiêu linh hoạt

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095