Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trên Mạng hiển thị, giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) tự động:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trên Mạng hiển thị, giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) tự động:

  • đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều chuyển đổi nhất có thể
  • điều chỉnh giá thầu thủ công của bạn lên hoặc xuống dựa trên khả năng dẫn đến chuyển đổi của mỗi nhấp chuột
  • đặt giá thầu để tối đa hóa giá trị chuyển đổi của bạn trong khi cố gắng đạt được lợi tức chi tiêu quảng cáo trung bình
  • đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều nhấp chuột nhất trong số tiền chi tiêu mục tiêu của bạn

Câu trả lời đúng là: điều chỉnh giá thầu thủ công của bạn lên hoặc xuống dựa trên khả năng dẫn đến chuyển đổi của mỗi nhấp chuột

Giải thích: Trên Mạng hiển thị, giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) tự động điều chỉnh giá thầu thủ công của bạn lên hoặc xuống dựa trên khả năng dẫn đến chuyển đổi của mỗi nhấp chuột. Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) là một tính năng đặt giá thầu giúp tăng giá thầu cho các nhấp chuột dường như có nhiều khả năng dẫn đến bán hàng hoặc chuyển đổi trên trang web của bạn. Điều đó giúp bạn nhận được nhiều giá trị hơn từ ngân sách quảng cáo của mình. Nếu bạn chưa sử dụng đặt giá thầu CPC Thủ công cho chiến dịch này, hãy chọn Đặt giá thầu CPC thủ công từ trình đơn thả xuống và chọn tùy chọn CPC Nâng cao đã Bật.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/google-ads/answer/2464964

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095