Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mandy sở hữu một công ty chuyên cung ứng tác phẩm nghệ thuật lớn, bán sản phẩm qua cả cửa hàng thực và cửa hàng trực tuyến. Cô ấy muốn tăng mức độ nhận biết về thương hiệu của mình và thúc đẩy doanh số cao hơn. Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google có thể giúp Mandy đạt được mục tiêu kinh doanh của mình bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mandy sở hữu một công ty chuyên cung ứng tác phẩm nghệ thuật lớn, bán sản phẩm qua cả cửa hàng thực và cửa hàng trực tuyến. Cô ấy muốn tăng mức độ nhận biết về thương hiệu của mình và thúc đẩy doanh số cao hơn.
Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google có thể giúp Mandy đạt được mục tiêu kinh doanh của mình bằng cách nào?

  • Chiến lược này đặt quảng cáo của Mandy cạnh nội dung phù hợp nhất bằng cách sử dụng tín hiệu ý định tốt nhất.
  • Chiến lược này cho phép quảng cáo của Mandy xuất hiện bên trên kết quả Google Tìm kiếm đang hiển thị cho những người đang tìm kiếm nơi mua tác phẩm nghệ thuật.
  • Chiến lược này giúp khách hàng của cô có thể mua tác phẩm nghệ thuật trực tiếp từ quảng cáo của cô ấy.
  • Các tính năng hiệu suất có thể đo được trong Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google sẽ tự động chọn mục tiêu tiếp thị của công ty cô ấy, không yêu cầu cô ấy phải nhập thông tin.

.

.

.

Mandy có một công ty cung cấp tác phẩm nghệ thuật lớn bán thông qua cả cửa hàng truyền thống và trực tuyến của mình. Cô ấy muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu của mình và thúc đẩy doanh số bán hàng cao hơn. Làm cách nào để Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google có thể giúp Mandy đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095