Rule #1: Life is supposed to be fun!

Josephine đang tạo quảng cáo trong Chiến dịch hiển thị tiêu chuẩn của mình. Cô thấy rằng mình có thể sử dụng hai định dạng quảng cáo chính. Hai định dạng quảng cáo chính được sử dụng trong Chiến dịch hiển thị tiêu chuẩn là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Josephine đang tạo quảng cáo trong Chiến dịch hiển thị tiêu chuẩn của mình. Cô thấy rằng mình có thể sử dụng hai định dạng quảng cáo chính.
Hai định dạng quảng cáo chính được sử dụng trong Chiến dịch hiển thị tiêu chuẩn là gì? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng
  • Quảng cáo văn bản
  • Quảng cáo đã tải lên (Hình ảnh & AMPHTML)
  • Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại
  • Quảng cáo trong video

Câu hỏi khác: Josephine đang trong quá trình tạo quảng cáo trong chiến dịch Hiển thị Chuẩn của mình. Cô ấy thấy rằng có hai định dạng quảng cáo chính mà cô ấy có thể tận dụng. Hai định dạng quảng cáo chính được sử dụng trong Chiến dịch hiển thị chuẩn là gì? (Chọn hai)

Josephine đang trong quá trình tạo quảng cáo trong chiến dịch Hiển thị Chuẩn của mình. Cô ấy nhận thấy rằng có hai định dạng quảng cáo chính mà cô ấy có thể tận dụng. Hai định dạng quảng cáo chính được sử dụng trong Chiến dịch hiển thị chuẩn là gì (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095