Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lucy đang tạo Chiến dịch hiển thị mới với mục tiêu là xây dựng nhận biết. Hai phương án nhắm mục tiêu nào có thể phù hợp với cô ấy? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lucy đang tạo Chiến dịch hiển thị mới với mục tiêu là xây dựng nhận biết.
Hai phương án nhắm mục tiêu nào có thể phù hợp với cô ấy? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Đối tượng có ý định tùy chỉnh
  • Đối tượng chung sở thích
  • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng
  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
  • Tiếp thị lại chuẩn

.

.

.

Lucy đang tạo Chiến dịch hiển thị mới với mục tiêu nâng cao nhận thức. Hai tùy chọn nhắm mục tiêu nào có thể phù hợp để cô ấy sử dụng (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095