Rule #1: Life is supposed to be fun!

Amy đã tạo một thương hiệu mới cho tài liệu huấn luyện cá vàng của công ty mình. Cô ấy hiểu rằng các công ty khác cũng huấn luyện cá vàng và đó là một môn thể thao phổ biến, dù vậy thị trường lại mang tính đặc thù. Cô ấy muốn sử dụng chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để xây dựng nhận biết cho thương hiệu mới. Phương án nhắm mục tiêu nào trong Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google có thể giúp Amy đạt được mục tiêu tạo nhận biết trên thị trường đặc thù của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Amy đã tạo một thương hiệu mới cho tài liệu huấn luyện cá vàng của công ty mình. Cô ấy hiểu rằng các công ty khác cũng huấn luyện cá vàng và đó là một môn thể thao phổ biến, dù vậy thị trường lại mang tính đặc thù. Cô ấy muốn sử dụng chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để xây dựng nhận biết cho thương hiệu mới.
Phương án nhắm mục tiêu nào trong Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google có thể giúp Amy đạt được mục tiêu tạo nhận biết trên thị trường đặc thù của mình?

  • Đối tượng chung sở thích
  • Tiếp thị lại chuẩn
  • Tiếp thị lại động
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh

.

.

.

Câu hỏi khác: Amy đã tạo ra một thương hiệu mới cho tài liệu huấn luyện cá vàng của công ty cô. Cô ấy biết rằng các công ty khác huấn luyện cá vàng và nó là một môn thể thao phổ biến, nhưng nhận ra rằng đó là một thị trường ngách. Cô ấy muốn sử dụng chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để nâng cao nhận thức về thương hiệu mới của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095