Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao nhà quảng cáo nên cân nhắc sử dụng Quảng cáo hiển thị thích ứng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao nhà quảng cáo nên cân nhắc sử dụng Quảng cáo hiển thị thích ứng?

  • Vì quảng cáo này tự động tạo quảng cáo từ hình ảnh, video, dòng tiêu đề, biểu trưng và đoạn mô tả bạn cung cấp.
  • Vì quảng cáo này cung cấp vị trí đặt quảng cáo không giới hạn trên toàn bộ môi trường web với mức chi phí chung thấp hơn các định dạng quảng cáo khác.
  • Vì quảng cáo này giúp các nhà quảng cáo và nhà xuất bản cung cấp trải nghiệm nhanh hơn cho đối tượng bằng AMP.
  • Vì quảng cáo này giúp nhà quảng cáo có quyền kiểm soát lớn hơn đối với vị trí cuối cùng mà quảng cáo của họ sẽ hiển thị trên các trang web.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lợi thế của Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là gì

Vì quảng cáo này tự động tạo quảng cáo từ hình ảnh, video, dòng tiêu đề, biểu trưng và đoạn mô tả bạn cung cấp.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095