Rule #1: Life is supposed to be fun!

Luca đang chạy một chiến dịch Ứng dụng Google cho nhà xuất bản tin tức World News Online. Tại sao Luca nên quan tâm đến chất lượng của danh sách World News Online trên Google Play? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Luca đang chạy một chiến dịch Ứng dụng Google cho nhà xuất bản tin tức World News Online. Tại sao Luca nên quan tâm đến chất lượng của danh sách World News Online trên Google Play? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Câu hỏi khác: Bạn đang chạy một Chiến dịch ứng dụng cho nhà xuất bản tin tức World News Online. Hãy chọn 2 lý do khiến bạn cần phải quan tâm đến chất lượng cho trang thông tin của World News Online trên Google Play.

  • Thông tin trên trang danh sách Play được sử dụng cho các thông báo đẩy của ứng dụng.
  • Khách hàng của World News Online có kỳ vọng cao hơn người dùng bình thường.
  • Danh sách chất lượng cao sẽ khuyến khích người dùng tải xuống từ Chiến dịch ứng dụng của Google.
  • Thông tin trên trang danh sách Play được Chiến dịch ứng dụng của Google sử dụng làm nội dung quảng cáo.

Câu trả lời đúng là: Danh sách chất lượng cao sẽ khuyến khích người dùng tải xuống từ Chiến dịch ứng dụng của Google Thông tin trên trang danh sách Play được Chiến dịch ứng dụng của Google sử dụng làm tài sản quảng cáo.

Giải thích: Tạo trải nghiệm người dùng lần đầu tiên hấp dẫn bắt đầu trong cửa hàng ứng dụng, trước khi tải xuống. Đảm bảo rằng tiêu đề ứng dụng, mô tả, biểu tượng, đồ họa nổi bật, ảnh chụp màn hình và video của bạn cung cấp sự trình bày rõ ràng và chính xác về trải nghiệm ứng dụng của bạn.

.

.

.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095