Rule #1: Life is supposed to be fun!

Claire hiểu được tầm ảnh hưởng của trang thông tin ứng dụng trên cửa hàng Play có thể mang lại cho Chiến dịch ứng dụng của Google. Cô ấy muốn hợp tác với nhóm nhà phát triển để tối ưu hóa trang thông tin nhằm tăng khả năng người dùng sẽ tải ứng dụng xuống khi họ truy cập vào trang này. Claire và nhóm nhà phát triển nên cân nhắc ba yếu tố nào của trang thông tin ứng dụng Google Play trước? (Hãy chọn ba đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Claire hiểu được tầm ảnh hưởng của trang thông tin ứng dụng trên cửa hàng Play có thể mang lại cho Chiến dịch ứng dụng của Google. Cô ấy muốn hợp tác với nhóm nhà phát triển để tối ưu hóa trang thông tin nhằm tăng khả năng người dùng sẽ tải ứng dụng xuống khi họ truy cập vào trang này.
Claire và nhóm nhà phát triển nên cân nhắc ba yếu tố nào của trang thông tin ứng dụng Google Play trước? (Hãy chọn ba đáp án).

  • Nút tải xuống
  • Loại phông chữ
  • Sự miêu tả
  • Biểu tượng
  • Hình ảnh / video chính

Các câu trả lời đúng là: Mô tả , Biểu tượng Hình ảnh / video chính

Giải thích: Tạo trải nghiệm người dùng lần đầu tiên hấp dẫn bắt đầu trong cửa hàng ứng dụng, trước khi tải xuống. Đảm bảo rằng tiêu đề ứng dụng, mô tả, biểu tượng, đồ họa nổi bật, ảnh chụp màn hình và video của bạn cung cấp sự trình bày rõ ràng và chính xác về trải nghiệm ứng dụng của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095