Rule #1: Life is supposed to be fun!

Adam đang dành thời gian để tìm hiểu cách máy móc và con người hỗ trợ cho nhau. Trong ngành tiếp thị, công nghệ máy học làm tốt ở khía cạnh nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Adam đang dành thời gian để tìm hiểu cách máy móc và con người hỗ trợ cho nhau.
Trong ngành tiếp thị, công nghệ máy học làm tốt ở khía cạnh nào?

  • Hoạch định chiến lược trên quy mô rộng.
  • Tăng cường mối quan hệ với khách hàng.
  • Đặt ngân sách chiến dịch phù hợp.
  • Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể một cách hiệu quả.

Đáp án đúng là: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể một cách hiệu quả.

Giải thích: Máy móc xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể một cách hiệu quả. Theo một phát hiện năm 2018 của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia, học máy có thể cải thiện năng lực sản xuất lên tới 20%, khiến một số ngành công nghiệp không bị ảnh hưởng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095