Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lựa chọn nào sau đây sẽ là chiến lược giá thầu phụ tùy chọn phù hợp cho khách hàng muốn chạy chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất bằng cách sử dụng Tối đa hóa giá trị chuyển đổi làm chiến lược giá thầu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lựa chọn nào sau đây sẽ là chiến lược giá thầu phụ tùy chọn phù hợp cho khách hàng muốn chạy chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất bằng cách sử dụng Tối đa hóa giá trị chuyển đổi làm chiến lược giá thầu?

 • CPC nâng cao
 • Tối đa hóa số nhấp chuột
 • CPC tối đa thủ công
 • Lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu (tROAS)
 • Câu trả lời đúng là: Lợi nhuận mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS)

  Giải thích: Đối với khách hàng đang chạy Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất với chiến lược giá thầu chính là Tối đa hóa giá trị chuyển đổi, Lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu (tROAS) sẽ là một chiến lược giá thầu phụ tùy chọn phù hợp. tROAS tự động điều chỉnh giá thầu để tối đa hóa giá trị chuyển đổi dựa trên lợi tức chi tiêu quảng cáo được chỉ định, nâng cao hiệu quả tiềm năng mang lại lợi nhuận cao hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095