Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai phương tiện để nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất cùng một lúc là gì? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai phương tiện để nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất cùng một lúc là gì? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Trong trang Chiến dịch, hãy chọn Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất. Chọn Tất cả Chiến dịch. Sau đó, chọn Áp dụng tất cả.
 • Chọn thông báo nâng cấp Tối đa hoá hiệu suất trong Merchant Center. Chọn Áp dụng rồi Áp dụng tất cả để nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh.
 • Trong trang Đề xuất, hãy chọn Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất. Sau đó, hãy chọn Áp dụng tất cả.
 • Trong Google Ads, hãy chọn thông báo nâng cấp Tối đa hóa hiệu suất. Chọn Áp dụng. Tiếp theo, chọn Áp dụng tất cả để nâng cấp tất cả chiến dịch Mua sắm thông minh.
 • Câu trả lời đúng là: Trong trang Đề xuất, hãy chọn Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất. Sau đó chọn Áp dụng tất cả. và Trong Google Ads, hãy chọn thông báo nâng cấp Tối đa hoá hiệu suất. Chọn Áp dụng. Tiếp theo, chọn Áp dụng tất cả để nâng cấp tất cả chiến dịch Mua sắm thông minh.

  Giải thích: Có hai phương pháp để nâng cấp đồng thời tất cả các Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất. Phương pháp đầu tiên liên quan đến trang Đề xuất, nơi bạn chọn “Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất” rồi nhấp vào “Áp dụng tất cả”. Ngoài ra, trong Google Ads, hãy chọn thông báo nâng cấp Tối đa hoá hiệu suất, nhấp vào “Áp dụng” rồi nhấp vào “Áp dụng tất cả”. Cả hai phương pháp đều đảm bảo cài đặt chiến dịch được chuyển giao, duy trì tính nhất quán của hiệu suất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095