Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thành phần nào sau đây được tự động tối ưu hóa với chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thành phần nào sau đây được tự động tối ưu hóa với chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất?

 • Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
 • Quốc gia bán
 • Tạo chiến dịch
 • Phân bổ ngân sách trên các mạng
 • Câu trả lời đúng là:Phân bổ ngân sách trên các mạng lưới

  Giải thích: Trong chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất, công nghệ AI của Google đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa nhiều thành phần, bao gồm cả việc phân bổ ngân sách trên các mạng. Điều này có nghĩa là hệ thống tự động xác định cách tốt nhất để phân bổ ngân sách của bạn trên các nền tảng khác nhau của Google nhằm tối đa hóa hiệu suất chiến dịch của bạn. Mặc dù công nghệ Đặt giá thầu thông minh và phân bổ xử lý giá thầu đấu giá, nhưng việc tối ưu hóa ngân sách sẽ đảm bảo bạn tiếp cận đúng đối tượng mà không cần phải điều chỉnh ngân sách theo cách thủ công cho các mạng khác nhau.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095