Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích nào sau đây của quảng cáo hiển thị so với quảng cáo tìm kiếm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích nào sau đây của quảng cáo hiển thị so với quảng cáo tìm kiếm?

  • Quảng cáo hiển thị rẻ hơn quảng cáo tìm kiếm
  • Xuất hiện trên các trang web có liên quan cung cấp không gian quảng cáo
  • Quảng cáo có thể xuất hiện ở đầu các trang kết quả của công cụ tìm kiếm
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh có nhiều khả năng được nhấp vào hơn

Câu trả lời chính xác: Xuất hiện trên các trang web có liên quan cung cấp không gian quảng cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095