Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây có thể được tùy chỉnh với các tín hiệu đối tượng để làm cho Chiến dịch tìm kiếm hiệu quả hơn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây có thể được tùy chỉnh với các tín hiệu đối tượng để làm cho Chiến dịch tìm kiếm hiệu quả hơn?

  • Độ dài dòng tiêu đề
  • Mạng
  • Tất cả những điều trên
  • Từ khóa

Câu trả lời đúng là: Từ khóa

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095