Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hãy so khớp từng mục tiêu kinh doanh với loại chiến dịch Google Ads phù hợp nhất để mang lại kết quả mong muốn. (Mỗi loại chiến dịch chỉ có thể được sử dụng một lần.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hãy so khớp từng mục tiêu kinh doanh với loại chiến dịch Google Ads phù hợp nhất để mang lại kết quả mong muốn. (Mỗi loại chiến dịch chỉ có thể được sử dụng một lần.)

  • Quảng cáo kho hàng tại địa phương và kho hàng trên mạng, đồng thời tăng lưu lượng truy cập vào trang web hoặc lượng khách hàng đến cửa hàng thực. – Chiến dịch mua sắm
  • Tăng mức độ tương tác, lượt cài đặt ứng dụng cũng như hành động trong ứng dụng (như đăng ký nhận bản tin). – Chiến dịch ứng dụng
  • Tăng tần suất hiển thị quảng cáo và phạm vi tiếp cận các đối tượng có mối quan tâm cụ thể trên web – Chiến dịch hiển thị
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095