Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai lý do khiến nhà tiếp thị có thể sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là gì (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai lý do khiến nhà tiếp thị có thể sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là gì (Chọn hai.)

  • Insight: Cung cấp dữ liệu ngành mạnh mẽ hơn các định dạng quảng cáo khác.
  • Giao tiếp được cải thiện: Trả lời ngay lập tức bất kỳ truy vấn nào của khách truy cập trang web bằng hệ thống giọng nói hoặc văn bản tự động.
  • Hướng dẫn: Cung cấp hướng dẫn cho người dùng về cách điều chỉnh kích thước, giao diện và định dạng quảng cáo để vừa với một vùng quảng cáo cụ thể.
  • Phạm vi tiếp cận mở rộng: Tạo quảng cáo phân phát ở hầu hết các kích thước vùng quảng cáo, cho cả khoảng không quảng cáo gốc và không phải quảng cáo gốc.
  • Hiệu quả về chi phí: Nhận được nhiều chuyển đổi hơn với mức giá mỗi chuyển đổi tương tự.

Các câu trả lời đúng là: Phạm vi tiếp cận mở rộng: Tạo quảng cáo phân phát ở hầu hết các kích thước vùng quảng cáo, cho cả khoảng không quảng cáo gốc và không phải quảng cáo gốc. và Hiệu quả về chi phí: Nhận được nhiều chuyển đổi hơn với mức giá mỗi chuyển đổi tương tự.

Chúng tôi có xu hướng thấy nhiều chuyển đổi hơn 50% với giá mỗi chuyển đổi (CPA) tương tự khi các nhà quảng cáo thêm Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng vào chiến dịch quảng cáo hình ảnh của họ. Đó là lý do tại sao nó được coi là hiệu quả về chi phí so với các định dạng khác.
Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng cung cấp cho bạn khả năng tải lên nội dung của riêng bạn và tạo quảng cáo phân phát ở tất cả các kích thước vùng quảng cáo, vào cả khoảng không quảng cáo gốc và không phải quảng cáo gốc. Khả năng này làm cho phạm vi tiếp cận của nó được mở rộng.

.

.

.

Đâu là 2 lý do khiến nhà tiếp thị sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng? (Hãy chọn hai đáp án)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095