Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã thấy kết quả tuyệt vời từ các chiến dịch Tìm kiếm của Google khi sử dụng Danh sách tiếp thị lại cho Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm. Bạn có thể khuếch đại những kết quả đó như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã thấy kết quả tuyệt vời từ các chiến dịch Tìm kiếm của Google khi sử dụng Danh sách tiếp thị lại cho Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm. Bạn có thể khuếch đại những kết quả đó như thế nào?

  • Xóa Đối tượng tương tự khỏi chiến dịch Tiếp thị lại
  • Sử dụng Đối tượng tương tự để kết nối lại với những khách truy cập trước đây vào trang web của bạn
  • Tăng kích thước danh sách tiếp thị lại của bạn bằng cách giảm kích thước danh sách Đối tượng tương tự
  • Sử dụng Đối tượng tương tự để tìm khách truy cập mới cho trang web của bạn

Câu trả lời đúng là: Sử dụng Đối tượng tương tự để tìm khách truy cập mới cho trang web của bạn.

Tiếp thị lại cho phép bạn tiếp cận những người đã truy cập trang web của bạn và kết nối với đối tượng đã quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Google Ads xem xét hoạt động tìm kiếm trong một khung thời gian ngắn khi khách truy cập được thêm vào danh sách tiếp thị lại của bạn để hiểu hành vi tìm kiếm tổng hợp của khách truy cập trong danh sách của bạn. Dựa trên thông tin này, hệ thống sẽ tự động tìm những khách hàng tiềm năng mới có hành vi tìm kiếm tương tự như những người trong danh sách tiếp thị lại của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095