Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích của việc sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh với Google để xây dựng nhận thức về thương hiệu là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích của việc sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh với Google để xây dựng nhận thức về thương hiệu là gì?

  • Dự báo chính xác về số nhấp chuột và số lần hiển thị
  • Hiệu suất nhất quán hàng ngày
  • Tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn trên Google Tìm kiếm
  • Mạng lưới mở rộng gồm các trang web đa dạng

Đáp án đúng là: Mạng lưới mở rộng gồm các trang web đa dạng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095