Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ nào hoạt động tốt nhất để giúp các nhà quảng cáo tự động tìm và đặt giá thầu trên các vị trí có liên quan?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ nào hoạt động tốt nhất để giúp các nhà quảng cáo tự động tìm và đặt giá thầu trên các vị trí có liên quan?

  • Tối ưu hóa nhắm mục tiêu
  • Công cụ lập kế hoạch từ khóa
  • Công cụ lập kế hoạch hiển thị
  • Trình tối ưu hoá Chuyển đổi

Đáp án đúng là: Tối ưu hóa nhắm mục tiêu

Giải thích: Tối ưu hóa nhắm mục tiêu hoạt động tốt nhất cho các nhà quảng cáo trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • Tìm thêm khách hàng
  • Xác định nhắm mục tiêu tốt nhất để tiếp cận những khách hàng tiềm năng nhất của bạn
  • Tăng phạm vi tiếp cận mà không cần tăng giá thầu hoặc chi phí cho mỗi khách hàng
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095