Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích chính khi sử dụng phần mở rộng đoạn trích nội dung có cấu trúc trong quảng cáo là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích chính khi sử dụng phần mở rộng đoạn trích nội dung có cấu trúc trong quảng cáo là gì?

  • Cho phép bạn hiển thị địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại và điểm đánh dấu bản đồ cùng với văn bản quảng cáo của mình.
  • Cung cấp cho người dùng thông tin cụ thể về sản phẩm và dịch vụ hiện tại của bạn trước khi họ truy cập vào trang web.
  • Cho phép khách hàng tiềm năng chuyển đến các trang cụ thể trên trang web của bạn trực tiếp từ quảng cáo.
  • Cho phép bạn hiển thị thông tin khuyến mại nhanh chóng mà không cần phải cập nhật từng quảng cáo.

Câu trả lời đúng là: Cung cấp cho người dùng thông tin cụ thể về sản phẩm và dịch vụ hiện tại của bạn trước khi họ truy cập vào trang web.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095