Rule #1: Life is supposed to be fun!

Gần đây, Michelle vừa ra mắt sản phẩm mới có tên **Wonder Boots**. Thương hiệu này đã trở nên nổi tiếng trong ngành của cô ấy. Cô ấy muốn thu hút thêm lưu lượng truy cập qua Google Ads, nhưng chỉ đối với các lượt tìm kiếm cho riêng tên sản phẩm của cô ấy (**Wonder Boots**). Michelle nên sử dụng kiểu so khớp từ khóa nào để thu hút lưu lượng truy cập từ những lượt tìm kiếm chỉ riêng về tên sản phẩm **Wonder Boots**?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Gần đây, Michelle vừa ra mắt sản phẩm mới có tên Wonder Boots. Thương hiệu này đã trở nên nổi tiếng trong ngành của cô ấy. Cô ấy muốn thu hút thêm lưu lượng truy cập qua Google Ads, nhưng chỉ đối với các lượt tìm kiếm cho riêng tên sản phẩm của cô ấy (Wonder Boots).
Michelle nên sử dụng kiểu so khớp từ khóa nào để thu hút lưu lượng truy cập từ những lượt tìm kiếm chỉ riêng về tên sản phẩm Wonder Boots?

  • Công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng
  • So khớp cụm từ
  • So khớp mở rộng
  • So khớp chính xác

Câu trả lời đúng là: So khớp chính xác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095