Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jimmy bán tivi trên trang web của mình. Anh ấy lưu ý thấy rằng mình đang nhận lưu lượng truy cập từ các truy vấn tìm kiếm cho một thương hiệu mà anh ấy không chạy quảng cáo, rồi thiết lập từ khóa phủ định cho thương hiệu đó. Từ khóa phủ định giúp ích cho chiến dịch quảng cáo của Jimmy như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jimmy bán tivi trên trang web của mình. Anh ấy lưu ý thấy rằng mình đang nhận lưu lượng truy cập từ các truy vấn tìm kiếm cho một thương hiệu mà anh ấy không chạy quảng cáo, rồi thiết lập từ khóa phủ định cho thương hiệu đó.
Từ khóa phủ định giúp ích cho chiến dịch quảng cáo của Jimmy như thế nào?

  • Quảng cáo của Jimmy sẽ xuất hiện với tần suất thấp hơn khi người dùng tìm kiếm thương hiệu tivi này.
  • Quảng cáo của anh ấy sẽ không hiển thị cho những người dùng đang tìm kiếm thương hiệu chưa được chạy quảng cáo.
  • Tuy có lỗi chính tả và từ đồng nghĩa phổ biến trong từ khóa của anh ấy, nhưng quảng cáo sẽ vẫn hiển thị.
  • Quảng cáo của doanh nghiệp Jimmy sẽ hiển thị cho đối tượng trong phạm vi rộng nhất có thể.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo của anh ấy sẽ không hiển thị cho những người dùng đang tìm kiếm thương hiệu chưa được chạy quảng cáo.

Câu hỏi khác: Jimmy bán tivi trên trang web của mình. Anh ấy nhận thấy rằng anh ấy đang nhận được lưu lượng truy cập từ các tìm kiếm cho một thương hiệu mà anh ấy không mang theo và thiết lập một từ khóa phủ định cho thương hiệu đó

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo của anh ấy sẽ không hiển thị cho những người dùng đang tìm kiếm thương hiệu chưa được chạy quảng cáo.

.

.

.

Jimmy bán tivi trên trang web của mình. Anh ấy nhận thấy rằng anh ấy đang nhận được lưu lượng truy cập từ các tìm kiếm cho một thương hiệu mà anh ấy không mang theo và thiết lập một từ khóa phủ định cho thương hiệu đó. Từ khoá phủ định giúp ích như thế nào cho chiến dịch quảng cáo của Jimmy?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095