Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại Tín hiệu đối tượng nào của Google có thể xác định những người đang tích cực nghiên cứu với ý định mua?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại Tín hiệu đối tượng nào của Google có thể xác định những người đang tích cực nghiên cứu với ý định mua?

  • Sự kiện trong đời
  • Mô hình người tiêu dùng
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Đối tượng trong thị trường

Câu trả lời đúng là: Đối tượng trong thị trường

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095