Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai định dạng video nào khả dụng trên Đối tác video của Google? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai định dạng video nào khả dụng trên Đối tác video của Google? (Chọn hai.)

  • Quảng cáo tiêu đề trên YouTube
  • 30 giây không thể bỏ qua
  • Quảng cáo đệm
  • TrueView cho hành động

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo đệm và TrueView cho hành động

.

.

.

Hai định dạng quảng cáo video nào có thể chạy trên các Đối tác video của Google

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095