Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại báo cáo tùy chỉnh nào cho bạn xem một bảng tĩnh, có thể sắp xếp và hiển thị dữ liệu theo hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại báo cáo tùy chỉnh nào cho bạn xem một bảng tĩnh, có thể sắp xếp và hiển thị dữ liệu theo hàng?

  • Lớp phủ bản đồ
  • Bảng tổng hợp
  • nhà thám hiểm
  • Bảng phẳng

Câu trả lời đúng là: Bảng phẳng

Giải thích:

  • Bảng phẳng: Một bảng tĩnh, có thể sắp xếp, hiển thị dữ liệu theo hàng.
  • Lớp phủ bản đồ: Bản đồ thế giới. Các khu vực và quốc gia khác nhau hiển thị bằng màu đậm hơn để biểu thị lưu lượng truy cập và khối lượng tương tác.
  • Explorer : Báo cáo Analytics chuẩn. Bao gồm biểu đồ đường và bảng dữ liệu bao gồm các yếu tố động như tùy chọn tìm kiếm / sắp xếp và các thứ nguyên phụ.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/1151300

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095