Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết vị trí người dùng bắt đầu hoặc thoát khỏi phễu chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết vị trí người dùng bắt đầu hoặc thoát khỏi phễu chuyển đổi?

  • Báo cáo phân tích theo nhóm
  • Báo cáo Luồng mục tiêu
  • Báo cáo Thời gian người dùng
  • Báo cáo biểu đồ dạng cây

Câu trả lời đúng là: Báo cáo Luồng mục tiêu

Giải thích : Bạn có thể sử dụng báo cáo này để xem các điểm vào thay thế cho mục tiêu của mình. Di chuyển thanh trượt Kết nối sang bên phải để hiển thị nhiều đường dẫn hơn và bạn có thể thấy những thứ như lưu lượng truy cập trực tiếp đến mục tiêu của bạn (bỏ qua các bước kênh) và liệu tìm kiếm không phải trả tiền đang đưa người dùng đến nội dung quảng cáo hay đến thẳng mục tiêu của bạn .

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/1686005

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095