Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để thu thập số lượng nhận xét mà người dùng đã đăng lên một trang web, bạn bắt buộc phải sử dụng tính năng nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để thu thập số lượng nhận xét mà người dùng đã đăng lên một trang web, bạn bắt buộc phải sử dụng tính năng nào?

  • Thứ nguyên tùy chỉnh
  • Chỉ số được tính
  • Nhóm kênh tùy chỉnh
  • Chỉ số tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Chỉ số tùy chỉnh

Giải thích : số liệu tùy chỉnh có thể tạo ra các báo cáo tùy chỉnh linh hoạt hơn và dễ đọc hơn và do đó là một cách thuận tiện để theo dõi các số liệu quan trọng nhất của bạn.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/2709828?hl=vi#example-metrics

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095