Rule #1: Life is supposed to be fun!

Levi là một người hoạch định chiến lược tiếp thị giàu kinh nghiệm cho một công ty phần mềm chuyên bán nền tảng học tập cho các trường công lập. Levi đã phát triển các thói quen đo lường hiệu quả cho riêng anh. Nhờ đó, anh rất thành công trong việc liên tục cải tiến các chiến lược tiếp thị cho công ty để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi từ phía trường học. Hai thói quen mà Levi đã phát triển nhằm đánh giá và thay đổi các chiến lược tiếp thị tùy theo nhu cầu là gì (Hãy chọn hai đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Levi là một người hoạch định chiến lược tiếp thị giàu kinh nghiệm cho một công ty phần mềm chuyên bán nền tảng học tập cho các trường công lập. Levi đã phát triển các thói quen đo lường hiệu quả cho riêng anh. Nhờ đó, anh rất thành công trong việc liên tục cải tiến các chiến lược tiếp thị cho công ty để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi từ phía trường học. Hai thói quen mà Levi đã phát triển nhằm đánh giá và thay đổi các chiến lược tiếp thị tùy theo nhu cầu là gì (Hãy chọn hai đáp án)

  • Anh ấy thúc đẩy thái độ “thất bại không phải là một lựa chọn” giữa các thành viên trong nhóm và cấp dưới của mình.
  • Anh ấy duy trì một tập hợp các kênh truyền thông ưa thích đã được chứng minh là hiệu quả và không cần thay đổi.
  • Anh ấy coi trọng những gì đồng nghiệp nghĩ và khuyến khích họ đưa ra ý kiến trong các cuộc họp tiếp thị của anh ấy
  • Anh ấy kết hợp dữ liệu vào tất cả quá trình ra quyết định của mình liên quan đến việc lựa chọn kênh tiếp thị
  • Anh ấy bắt đầu ngày mới của mình bằng cách xem mình đang làm tốt như thế nào trên các chỉ số hiệu suất chính của công ty.

Câu trả lời đúng là: Anh ấy bắt đầu ngày mới của mình bằng cách xem anh ấy đang làm tốt như thế nào trên các chỉ số hoạt động chính của công ty anh ấy. và Anh ấy coi trọng những gì đồng nghiệp của mình nghĩ và khuyến khích họ đưa ra ý kiến của mình trong các cuộc họp tiếp thị của anh ấy.

Giải thích: Levi chỉ phát triển thói quen biết ý kiến của đồng nghiệp và suy nghĩ của họ về chiến lược tiếp thị. Một thói quen khác là phân tích các chỉ số KPI của công ty anh ta để xem xét tiến độ. Hai thói quen mà Levi đã phát triển để giúp anh ta đánh giá và điều chỉnh các chiến lược tiếp thị của mình là:
1. Bắt đầu ngày mới của bạn bằng cách xem bạn đang thực hiện tốt như thế nào đối với các mục tiêu của mình. Điều này sẽ ưu tiên hàng đầu của bạn trong việc thúc đẩy các kết quả quan trọng nhất mà bạn đánh giá và phải chịu trách nhiệm.
2. Mang dữ liệu đến tất cả các cuộc họp của bạn – đây là chìa khóa. Dữ liệu cần phải là trung tâm của mọi quyết định được đưa ra ..

Levi là một chuyên viên hoạch định chiến lược tiếp thị giàu kinh nghiệm cho một công ty phần mềm chuyên bán nền tảng học tập cho các trường công lập. Anh đã phát triển các thói quen đo lường hiệu quả, từ đó liên tục cải tiến các chiến lược tiếp thị cho công ty để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi từ phía trường học. Levi đã phát triển hai thói quen nào sau đây nhằm đánh giá và điều chỉnh các chiến lược tiếp thị (Chọn hai đáp án).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095