Rule #1: Life is supposed to be fun!

Levi là một người hoạch định chiến lược tiếp thị giàu kinh nghiệm cho một công ty phần mềm chuyên bán nền tảng học tập cho các trường công lập. Levi đã phát triển các thói quen đo lường hiệu quả cho riêng anh. Nhờ đó, anh rất thành công trong việc liên tục cải tiến các chiến lược tiếp thị cho công ty để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi từ phía trường học. Hai thói quen mà Levi đã phát triển nhằm đánh giá và thay đổi các chiến lược tiếp thị tùy theo nhu cầu là gì (Hãy chọn hai đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Levi là một người hoạch định chiến lược tiếp thị giàu kinh nghiệm cho một công ty phần mềm chuyên bán nền tảng học tập cho các trường công lập. Levi đã phát triển các thói quen đo lường hiệu quả cho riêng anh. Nhờ đó, anh rất thành công trong việc liên tục cải tiến các chiến lược tiếp thị cho công ty để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi từ phía trường học. Hai thói quen mà Levi đã phát triển nhằm đánh giá và thay đổi các chiến lược tiếp thị tùy theo nhu cầu là gì (Hãy chọn hai đáp án)

  • Trong các cuộc họp, anh ấy hỏi mọi người, “Bạn nghĩ gì?” Điều này cho phép anh ta vượt qua HIPPO, hoặc lắng nghe “ý kiến của người được trả lương cao nhất”.
  • Anh ấy cô lập và phân tích dữ liệu ngăn ngừa thất bại, giúp tối ưu hóa kết quả của các chiến dịch tiếp thị thử nghiệm của mình.
  • Anh ấy giữ tất cả dữ liệu bán hàng trong bảng điều khiển riêng của CRM của mình, giúp đồng đội của anh ấy không nhìn thấy dữ liệu sẽ làm họ phân tâm khi thực hiện công việc của mình.
  • Anh ta chạy các bài kiểm tra liên tục, tăng điểm dữ liệu giúp thông báo các quyết định chiến lược quan trọng.
  • Anh ấy bắt đầu ngày mới của mình bằng cách xem mình đang làm tốt như thế nào trên các chỉ số hoạt động chính của công ty.

Giải thích: Levi chỉ phát triển thói quen biết ý kiến của đồng nghiệp và suy nghĩ của họ về chiến lược tiếp thị. Một thói quen khác là phân tích các chỉ số KPI của công ty anh ta để xem xét tiến độ. Hai thói quen mà Levi đã phát triển để giúp anh ta đánh giá và điều chỉnh các chiến lược tiếp thị của mình là:

Levi là một chuyên viên hoạch định chiến lược tiếp thị giàu kinh nghiệm cho một công ty phần mềm chuyên bán nền tảng học tập cho các trường công lập. Anh đã phát triển các thói quen đo lường hiệu quả, từ đó liên tục cải tiến các chiến lược tiếp thị cho công ty để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi từ phía trường học. Levi đã phát triển hai thói quen nào sau đây nhằm đánh giá và điều chỉnh các chiến lược tiếp thị (Chọn hai đáp án).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095