Rule #1: Life is supposed to be fun!

Levi là một chuyên viên hoạch định chiến lược tiếp thị giàu kinh nghiệm cho một công ty phần mềm chuyên bán nền tảng học tập cho các trường công lập. Anh đã phát triển các thói quen đo lường hiệu quả, từ đó liên tục cải tiến các chiến lược tiếp thị cho công ty để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi từ phía trường học. Levi đã phát triển hai thói quen nào sau đây nhằm đánh giá và điều chỉnh các chiến lược tiếp thị (Chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Levi là một chuyên viên hoạch định chiến lược tiếp thị giàu kinh nghiệm cho một công ty phần mềm chuyên bán nền tảng học tập cho các trường công lập. Anh đã phát triển các thói quen đo lường hiệu quả, từ đó liên tục cải tiến các chiến lược tiếp thị cho công ty để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi từ phía trường học. Levi đã phát triển hai thói quen nào sau đây nhằm đánh giá và điều chỉnh các chiến lược tiếp thị (Chọn hai đáp án).

  • Anh ta chỉ kiểm tra các chỉ số hoạt động chính của công ty mình trong các giai đoạn sửa đổi, biết rằng các chỉ số này thường sẽ ổn định trong điều kiện sử dụng thường xuyên.
  • Anh ấy tin tưởng vào bản năng của mình và suy nghĩ của đồng nghiệp, cho phép anh ấy chấp nhận rủi ro để mang lại kết quả.
  • Anh ấy hỏi “Bạn nghĩ gì?” câu hỏi để đảm bảo anh ta có đủ thông tin đầu vào để đưa ra quyết định tiếp thị tinh vi.
  • Anh ấy phân đoạn dữ liệu bằng cách sử dụng trang tổng quan CRM của công ty mình, cho phép tổ chức của anh ấy truy cập vào dữ liệu giúp họ ra quyết định.
  • Ông khuyến khích học hỏi từ thất bại, điều này cần thiết để kiểm tra các khả năng và để học những gì không hiệu quả.

Câu trả lời đúng là: Anh ấy phân đoạn dữ liệu bằng cách sử dụng trang tổng quan CRM của công ty mình, cho phép tổ chức của anh ấy truy cập vào dữ liệu giúp họ ra quyết định và Ông khuyến khích học hỏi từ thất bại, điều này cần thiết để kiểm tra các khả năng và để học những gì không hiệu quả.

Levi là một chuyên viên hoạch định chiến lược tiếp thị giàu kinh nghiệm cho một công ty phần mềm chuyên bán nền tảng học tập cho các trường công lập. Anh đã phát triển các thói quen đo lường hiệu quả, từ đó liên tục cải tiến các chiến lược tiếp thị cho công ty để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi từ phía trường học. Levi đã phát triển hai thói quen nào sau đây nhằm đánh giá và điều chỉnh các chiến lược tiếp thị (Chọn hai đáp án).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095