Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi được phê duyệt, bạn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau: Tên doanh nghiệp phải trùng khớp hoàn toàn với tên doanh nghiệp được sử dụng ngoài đời thực và doanh nghiệp chỉ được có một vị trí tại một địa chỉ nhất định. Nguyên nhân thứ 3 có thể dẫn đến việc bị từ chối trong quá trình xác minh là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi được phê duyệt, bạn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau: Tên doanh nghiệp phải trùng khớp hoàn toàn với tên doanh nghiệp được sử dụng ngoài đời thực và doanh nghiệp chỉ được có một vị trí tại một địa chỉ nhất định. Nguyên nhân thứ 3 có thể dẫn đến việc bị từ chối trong quá trình xác minh là gì?

  • Vị trí chỉ sử dụng một danh mục.
  • Vị trí không xuất hiện trên Google Maps.
  • Vị trí không có ảnh được xuất bản.
  • Thông tin vị trí không bao gồm tất cả các trường bắt buộc

Câu trả lời đúng là: Thông tin vị trí không bao gồm tất cả các trường bắt buộc

Giải thích: Trong quá trình xác minh, lý do thứ ba có thể bị từ chối là Thông tin vị trí không bao gồm tất cả các trường bắt buộc . Đảm bảo rằng nguồn cấp dữ liệu của bạn có dữ liệu cho tất cả các trường bắt buộc trong đó. Giao diện sẽ xác định các trường bắt buộc mà thông tin bị thiếu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095