Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm thế nào để tín hiệu đối tượng đang cân nhắc mua hàng của Google giúp một nhà quảng cáo kết nối với đối tượng mục tiêu của họ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm thế nào để tín hiệu đối tượng đang cân nhắc mua hàng của Google giúp một nhà quảng cáo kết nối với đối tượng mục tiêu của họ?

  • Bằng cách tiếp cận những người gần đây đã trải qua một sự thay đổi lớn trong lối sống.
  • Bằng cách tiếp cận mọi người dựa trên nơi họ mua sắm hoặc ăn uống.
  • Bằng cách tiếp cận những người đã đăng ký kênh liên quan đến sản phẩm của họ.
  • Bằng cách tiếp cận những người thực hiện tìm kiếm với mục đích mua hoặc tìm kiếm các sản phẩm cạnh tranh.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách tiếp cận những người thực hiện tìm kiếm với mục đích mua hoặc tìm kiếm sản phẩm cạnh tranh.

.

.

.

Các tín hiệu đối tượng trong thị trường của Google có thể giúp nhà quảng cáo kết nối với đối tượng mục tiêu của họ như thế nào?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095