Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ajay họp với một khách hàng đang cân nhắc tiến hành quảng cáo trên YouTube. Khách hàng này muốn tìm hiểu rõ hơn về lý do người dùng chọn YouTube. Ajay chia sẻ thông tin về phạm vi tiếp cận rộng lớn của YouTube và những cơ hội mà YouTube mang đến để người dùng kết nối với cộng đồng. Hai lý do khác khiến người dùng chọn YouTube là gì? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ajay họp với một khách hàng đang cân nhắc tiến hành quảng cáo trên YouTube. Khách hàng này muốn tìm hiểu rõ hơn về lý do người dùng chọn YouTube. Ajay chia sẻ thông tin về phạm vi tiếp cận rộng lớn của YouTube và những cơ hội mà YouTube mang đến để người dùng kết nối với cộng đồng.
Hai lý do khác khiến người dùng chọn YouTube là gì? (Chọn hai.)

  • Người dùng có thể tạo video từ thư viện kho cảnh khổng lồ của Google.
  • Nó cho phép người dùng tải lên video với một khoản phí nhỏ.
  • Thời gian dùng thử miễn phí của nó có thể được gia hạn theo yêu cầu.
  • Người dùng có thể kết nối trực tiếp với người sáng tạo.
  • Nó giới thiệu nội dung phong phú và đa dạng.

Câu trả lời đúng là: Người dùng có thể kết nối trực tiếp với người sáng tạo. và Nó giới thiệu nội dung phong phú và đa dạng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095