Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của Leigh, một đại lý xe hơi, đề nghị cô tiếp cận khách hàng đủ tiêu chuẩn đang sẵn sàng mua xe. Leigh nên sử dụng đối tượng có mục đích nào trên YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của Leigh, một đại lý xe hơi, đề nghị cô tiếp cận khách hàng đủ tiêu chuẩn đang sẵn sàng mua xe.
Leigh nên sử dụng đối tượng có mục đích nào trên YouTube?

  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Đối tượng người tiêu dùng
  • Đối tượng đủ tiêu chuẩn
  • Đối tượng trong thị trường

Câu trả lời đúng là: Đối tượng trong thị trường

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095