Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng nào sau đây là định dạng quảng cáo để tăng mức độ nhận biết do YouTube cung cấp có thể áp dụng phương thức CPD (chi phí mỗi ngày)?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng nào sau đây là định dạng quảng cáo để tăng mức độ nhận biết do YouTube cung cấp có thể áp dụng phương thức CPD (chi phí mỗi ngày)?

  • TrueView cho phạm vi tiếp cận
  • Quảng cáo đệm
  • Video ngoài luồng
  • Quảng cáo trên trang đầu

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo trên trang đầu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095