Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm thế nào để tín hiệu Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh của Google giúp một nhà quảng cáo kết nối với đối tượng mục tiêu của họ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm thế nào để tín hiệu Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh của Google giúp một nhà quảng cáo kết nối với đối tượng mục tiêu của họ?

  • Tiếp cận đối tượng dựa trên thói quen tiêu dùng của họ chẳng hạn như nơi họ thường đến để mua sắm hoặc ăn uống.
  • Tiếp cận nhóm đối tượng độc nhất để truyền tải một thông điệp dành riêng cho nhóm này trên quy mô lớn.
  • Tiếp cận đối tượng dựa trên nhân khẩu học, chẳng hạn như độ tuổi và nơi họ sống.
  • Tiếp cận đối tượng đã trải qua sự thay đổi lớn về lối sống trong thời gian gần đây.

Câu trả lời đúng là:

  • Tiếp cận nhóm đối tượng độc nhất để truyền tải một thông điệp dành riêng cho nhóm này trên quy mô lớn.
  • Write a comment


    Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

    Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095