Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của Lou rất thích đề xuất anh ấy đưa ra, đó là xây dựng đối tượng bằng cách dùng từ khóa cụ thể để thu hút sự chú ý khi người dùng đang đưa ra quyết định mua hàng. Lou đã đề xuất cho khách hàng của mình giải pháp đối tượng có ý định nào của YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của Lou rất thích đề xuất anh ấy đưa ra, đó là xây dựng đối tượng bằng cách dùng từ khóa cụ thể để thu hút sự chú ý khi người dùng đang đưa ra quyết định mua hàng. Lou đã đề xuất cho khách hàng của mình giải pháp đối tượng có ý định nào của YouTube?

  • Mua đối tượng tín hiệu
  • Đối tượng của Sự kiện trong đời
  • Đối tượng khách hàng cốt lõi
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Đối tượng có mục đích tùy chỉnh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095