Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo YouTube muốn thúc đẩy các mục tiêu về phản hồi trực tiếp. Reyna, một nhân viên của Google phụ trách YouTube, giải thích rằng YouTube cho hành động kết hợp các định dạng sử dụng tính năng Đặt giá thầu thông minh, đối tượng có ý định rõ ràng và khả năng đo lường của YouTube. Nhờ đó, YouTube cho hành động có thể giúp chuyển đổi sự tương tác trên YouTube thành những hành động quan trọng nhất. YouTube giúp nhà quảng cáo thúc đẩy những hành động nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo YouTube muốn thúc đẩy các mục tiêu về phản hồi trực tiếp. Reyna, một nhân viên của Google phụ trách YouTube, giải thích rằng YouTube cho hành động kết hợp các định dạng sử dụng tính năng Đặt giá thầu thông minh, đối tượng có ý định rõ ràng và khả năng đo lường của YouTube.
Nhờ đó, YouTube cho hành động có thể giúp chuyển đổi sự tương tác trên YouTube thành những hành động quan trọng nhất. YouTube giúp nhà quảng cáo thúc đẩy những hành động nào?

  • YouTube thúc đẩy hành động tập trung vào các ứng dụng, hoạt động trên trang web, việc tạo khách hàng tiềm năng và số lượt ghé qua cửa hàng thực.
  • YouTube thúc đẩy hành động dựa trên tỷ lệ thoát, số lượt truy cập lại, các mục đã quét và việc phân phối cookie.
  • YouTube thúc đẩy hành động dựa trên thời điểm truy cập, số lượt xem trang, số lượt tải video xuống và số lượt tìm địa chỉ IP.
  • YouTube thúc đẩy hành động tập trung vào doanh số bán thêm, doanh số bán lại, doanh số giao dịch đổi hàng và doanh số từ chính sách khớp giá.

Câu trả lời đúng là: YouTube thúc đẩy các hành động tập trung vào ứng dụng, hoạt động trên trang web, tạo khách hàng tiềm năng và lượt ghé qua cửa hàng ngoại tuyến.

.

.

.

Một nhà quảng cáo trên YouTube đang tìm cách thúc đẩy các mục tiêu phản hồi trực tiếp. Reyna, một nhân viên của YouTube, giải thích rằng YouTube cho hành động kết hợp các định dạng được hỗ trợ bởi tính năng Đặt giá thầu thông minh với đối tượng giàu ý định và khả năng đo lường có thể giúp biến tương tác trên YouTube thành những hành động quan trọng nhất. YouTube thúc đẩy những hành động nào cho nhà quảng cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095