Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào Helen có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí cho một nhóm nhỏ các sản phẩm khuyến mại?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào Helen có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí cho một nhóm nhỏ các sản phẩm khuyến mại?

  • A) Thêm “Giao hàng miễn phí” vào văn bản quảng cáo của Chiến dịch mua sắm
  • B) Đặt giao hàng mặc định cho tất cả các sản phẩm thành mức cố định là $ 0,00
  • C) Xóa tất cả các tùy chọn giao hàng khỏi tài khoản Google Merchant Center
  • D) Cập nhật thuộc tính ‘vận chuyển’ thành giá giao hàng cố định là $ 0,00 chỉ cho các sản phẩm khuyến mại

Đáp án đúng là: D) Cập nhật thuộc tính ‘vận chuyển’ thành giá giao hàng cố định là $ 0,00 chỉ cho các sản phẩm khuyến mại

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095