Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để ngăn Quảng cáo mua sắm của bạn xuất hiện cho các cụm từ tìm kiếm nhất định, bạn sẽ

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để ngăn Quảng cáo mua sắm của bạn xuất hiện cho các cụm từ tìm kiếm nhất định, bạn sẽ

Bạn nên  thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình để ngăn Quảng cáo mua sắm xuất hiện cho các cụm từ tìm kiếm nhất định.

Giải thích: Mặc dù Chiến dịch mua sắm không sử dụng từ khóa để nhắm mục tiêu quảng cáo, nhưng bạn có thể sử dụng từ khóa phủ định để ngăn Quảng cáo mua sắm xuất hiện khi bạn không muốn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095