Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thuộc tính bắt buộc nào khi gửi sản phẩm đến Google Merchant Center?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thuộc tính bắt buộc nào khi gửi sản phẩm đến Google Merchant Center?

  • Một tiêu đề
  • URL hình ảnh bổ sung
  • URL trang đích trên thiết bị di động
  • Ngày khả dụng

Đáp án đúng là: Một tiêu đề

Giải thích : Việc không cung cấp thuộc tính bắt buộc có thể khiến mặt hàng cụ thể đó không hiển thị trong kết quả của Google Mua sắm, trong khi việc không cung cấp các thuộc tính được đề xuất có thể khiến các mặt hàng hiển thị ít thường xuyên hơn.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095